Project Behoefte onderzoek SPRINT-netwerk

Vanuit de opleiding Bedrijfskunde voeren vijf studenten een behoefteonderzoek uit bij het SPRINT-netwerk. Dit vraagstuk is ontstaan vanuit een lead van de UMCG die wordt begeleid door de financieel directeur van SPRINT. Door de verschuiving van de visie van SPRINT is het niet langer duidelijk voor welke behoefte deelnemers invulling zoeken bij SPRINT. Voorbeelden van behoeftes kunnen zijn toegang tot wetenschappelijke expertises. Maar ook ondersteuning op het gebied van juridische knelpunten en marketing. Om deze reden heeft SPRINT een bedrijfskundig adviesbureau ingeschakeld die werkzaam is voor de Hanzehogeschool. Dit adviesbureau ondersteund SPRINT om het vraagstuk binnen SPRINT op te lossen. Het bedrijfskundig advies wat voorkomt uit het onderzoek zal betrekking hebben op de structuur en de behoeftes van het netwerk. Nadat de bedrijfskundige adviseurs hun aanbevelingen en conclusies hebben uitgebracht over het onderzoek is er ruimte voor de implementatie van het advies. Dit zal in de vorm van een werkconferentie gebeuren.

Geef een reactie

Sluit Menu