Leads

Below are the partners and parties with whom B.I.G has done business or who have contributed to the organization in other forms. 

Click on the logos for more information about the organisations.

Area cooperation south and east Groningen

Wat doet BIG voor Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen

Deze coöperatie typeert zich als een maatschappelijke onderneming die fungeert als aanjager van maatschappelijke en economische innovaties binnen haar regio in samenwerking met lokale partners. Samen met ondernemers, het onderwijs, de inwoners en de overheid in de regio ontwikkelen zij nieuwe kennis en inzichten, en passen ze deze toe op de vraagstukken van de regio. Concreet betekent dit: samenwerken aan een duurzaam mooiere, socialere en economisch sterkere streek.

Binnen de coöperatie wordt op projectbasis gewerkt en de organisatiestructuur kan als plat worden gedefinieerd. Op dit moment voeren de werknemers van de gebiedscoöperatie allerlei rollen en taken uit binnen deze projecten op een ongestructureerde manier. Het verzoek van de opdrachtgever voor de BIG-consultants is dan ook om hier structuur in aan te brengen door middel van het in kaart brengen van de rollen en taken binnen de projecten en het starten van een competentiemanagementtraject.

Hostess natural lubrication

Wat doet BIG voor Gasterij Natuurlijk Smeerling?

Gasterij Natuurlijk Smeerling is een gerestaureerde boerderij. Een plek van ontspanning, maar ook een geschikte locatie voor vergaderarrangementen. De Gasterij biedt dag horeca met lokale en duurzame producten. Het bedrijf organiseert daarnaast ook evenementen en activiteiten zoals borrels bij kampvuur, wandeltochten met lunch en noem zo maar op. Naast de alledaagse dag horeca biedt de Gasterij ook vergaderarrangementen aan. Deze vergaderlocaties bevinden zich in een monumentaal pand en is eigendom van Natuurmonumenten.

Helaas wordt er nog niet optimaal gebruik gemaakt van het vergaderarrangement. Dit arrangement bestaat uit een vergaderlocatie met de bijbehorende voorzieningen en daarbij kan gekozen worden voor een lunch gemaakt met lokale en duurzame producten. Echter is er nog niet veel tijd en werk gestopt in het vindbaar maken en promoten van dit arrangement. Het verzoek van de werkgever aan de BIG studenten is dan ook om een marketingcampagne op te zetten wat betreft het vergaderarrangement.

TVM Insurances

Wat doet BIG voor TVM Verzekeringen?

TVM staat voor Transport Verzekering Maatschappij en is opgericht in 1962. Zij bieden verzekeringen en diensten aan voor de logistiek, het transport over de weg en het transport over water. Hun missie is om samen te werken met de stakeholders, waardoor ze heel dicht op haar klanten zit. Zij streven ernaar een autoriteit te zijn op het gebied van risicomanagement, preventie en transportveiligheid. Hun vier kenwaarden zijn dan ook: betrokken, betrouwbaar, deskundig en ondernemend.

TVM heeft gevraagd aan de studenten van het Bedrijfskundig Action Lab om onderzoek te doen naar de huidige klanten die voor TVM als nuttig kunnen worden beschouwd. Daarnaast brengen zij in kaart welke nieuwe klanten ook voor TVM als nuttig kunnen worden beschouwd.

Reclycar de Boer BV

Wat doet BIG voor Reclycar?

Reclycar de Boer BV beter bekend als De Boer Auto-Onderdelen, is een traditioneel familiebedrijf met nog 2 andere bedrijven. Het bedrijf is al vele jaren actief in de aankoop van schadeauto’s , sloopauto’s en de verkoop van gebruikte en nieuwe auto-onderdelen. Reclycar is de moderne autosloperij. Reclycar koopt auto’s in, al dan niet met schade, demonteert deze auto’s zodat de vrijgekomen onderdelen op een volgende auto een tweede leven krijgen. Wat niet meer als product kan worden verkocht, wordt dusdanig gescheiden dat deze als materiaal hergebruikt kan worden

Voor Reclycar heeft het consultancy team van BIG een onderzoek gedaan naar de best mogelijke manieren om gebruik te maken van de sociale media kanalen. Hierbij kun je denken aan vragen als, welke sociale media kanalen kan Reclycar het beste gebruiken en wat voor inhoud moeten de berichten op deze kanalen hebben? Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de consultants een online werkconferentie gegeven waarbij de toepassing van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen in de bedrijfsvoering van Reclycar centraal stond. Tijdens deze conferentie zijn er verschillende tools aangereikt waarmee Reclycar nieuwe ideeën en berichten kan creëren en hebben we behandeld hoe dit met behulp van een online communicatie agenda gedaan kan worden.

Innovation spotter

Wat doet BIG voor Innovatiespotter

Innovatiespotter is een data-science bedrijf dat startups en MKB-bedrijven opspoort en grote hoeveelheden data verzamelt. Hierbij zijn de onderwerpen innovatie, technologie en duurzaamheid leidend. De verkregen data wordt vervolgens geanalyseerd en geclusterd bij topsectoren als duurzame energie, agri & food, health, water, logistiek, ICT en hightech.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het opsporen van Startups en MKB’s bij innovatie, duurzaamheid en technologie. De Innovatiespotter verkoopt dus eigenlijk data aan voornamelijk gemeentes en overheden.

Het doel van Innovatiespotter is om de versnippering van het Nederlandse innovatielandschap tegen te gaan. Zij doet dit door een bijdrage te leveren aan de transparantie in de regio /sector door een betere verbinding te realiseren tussen startups en MKB-bedrijven. Op deze manier komen partijen bij elkaar, die elkaar anders niet hadden gevonden. Eén groep studenten binnen het BIG doet onderzoek naar de behoeften van de Noordelijke MKB-ondernemers, om partijen later makkelijker bij elkaar te brengen.

Daarnaast doet een andere groep onderzoek naar social entrepreneurship. Tegenwoordig is sociaal ondernemerschap een ‘hot topic’ en daarmee wil de Innovatiespotter dit als nieuwe tak toevoegen. Op dit moment is niet duidelijk in kaart gebracht, welke organisaties belang hebben bij een clusterpakket aan bedrijven die doen aan of zich bezighouden met sociaal ondernemen. 

Cateringbedrijf Foodfellas

Wat doet BIG voor Cateringbedrijf Foodfellas?

Foodfellas is voortgekomen uit een afstudeerproject aan de Hanzehogeschool Groningen en is inmiddels al ruim vijftien jaar een succes in de catering branche. Foodfellas verzorgt evenementen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit doen zij voor wel tot duizend man in de vorm van vele diners, trouwerijen, partijen, bedrijfslunches etc. Zij voorzien deze evenementen dan van lekker eten en drinken, waarbij gewerkt wordt met seizoensgebonden producten en heel veel verschillende leveranciers. voor wel tot duizend man om hen van lekker eten en drinken te voorzien. 

Het verzoek van de opdrachtgever voor de BIG- consultants is om te kijken naar een geschikt marketingplan voor Bedrijfslunch-Groningen. Dit bedrijf verzorgt lunches voor bedrijven, personeelsbijeenkomsten en evenementen en is een dochteronderneming van Foodfellas. Het is de bedoeling dat dit bedrijf meer onder de aandacht wordt gebracht aan het juiste publiek.

Ondernemersvereniging Ondernemend Scheemda

Wat doet BIG voor Ondernemersvereniging Ondernemend Scheemda

Ondernemersvereniging Ondernemend Scheemda is de ondernemersorganisatie in het dorp Scheemda, gelegen in Oost-Groningen. Zij hebben als doel elke ondernemer in Scheemda optimaal te laten presteren. Via het ondernemersnetwerk leggen zij contacten en komen ze geregeld bij elkaar om de wensen en vragen van elke ondernemer in Scheemda te bespreken. Dit gebeurt op verschillende vlakken zoals parkeren, infrastructuur en veiligheid. Naast dat de ondernemersvereniging de ondernemers belangrijk vindt, zijn zij ook erg actief bezig met de wensen en vragen van de bewoners van Scheemda. Hiervoor organiseren zij verschillende activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas, een kerstevent en koningsdag. Kortom, Ondernemersvereniging Ondernemend Scheemda wil het beste voor de bewoners en ondernemers in Scheemda.

Volgens de ondernemersvereniging Ondernemend Scheemda heeft het dorp Scheemda veel kansen op het gebied van bedrijvigheid. Ze hebben genoeg bewoners, veel ondernemers en daarnaast veel bezoekers vanwege het Ommelander Ziekenhuis en het feit dat het dorp naast de A7 is gelegen. Het dorp Scheemda voldoet niet aan de verwachtingen en wensen van de stakeholders (bewoners, bezoekers en ondernemers). Het verzoek van de opdrachtgever voor de BIG-consultants is dan ook om onderzoek te doen naar de nieuwe mogelijkheden van bedrijvigheid in Scheemda, zodat er wordt voldaan aan de behoeften van alle stakeholders.