Gebiedscoöperatie

BusinessInnovationGroningen zet ondernemende bedrijfskundige adviseurs in om organisaties bij te staan bij maatschappelijke en economische vraagstukken door het leveren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig advies. Binnen Business Innovation Groningen is er een groep van twintig consultants die zich richt op verschillende gebiedscoöperaties. Deze coöperaties verwachten van onze consultants een innovatief advies waarmee problemen in de regio aangepakt kunnen worden. 

Op dit moment worden er voor drie verschillende gebiedscoöperaties in Noord-Nederland opdrachten uitgevoerd. Naast het oplossen van een probleem is er het doel om gebieds- en regiocoöperaties in Noord-Nederland te adviseren in hoe de nexteconomyte realiseren. De nexteconomystaat voor een geïntegreerde economie waarin alle stakeholders met elkaar samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.  

Onze consultants zullen door nauwe samenwerking met de opdrachtgever(s) betrokkenheid en affiniteit gaan creëren met de werkwijzen en gang van zaken bij uw coöperatie om zo tot een passend antwoord voor uw vraagstuk te komen! 

Vakartikelen

Buiten de consultancy om, zijn er ook diverse vakartikelen geschreven. Deze vakartikelen zijn geschreven uit drie verschillende vakgebieden van de bedrijfskunde. Dit zijn:

  • Operations en supply chain management
  • Organisatiekunde en -verandering
  • Strategisch management

Deze vakartikelen zijn verwekt in een magazine.

Wilt u het magazine raadplegen? Klik dan hier!

 

Sluit Menu