Groot Zakelijk & Zorg

De Community Of Learning (COL) “Groot zakelijk & Zorg” richt zich op bedrijfskundige vraagstukken van grote organisaties op zakelijk gebied en houdt zich ook bezig organisaties in de zorgsector. DE COL Groot zakelijk & Zorg is onderdeel van het Bedrijfskundig Action Lab. Het Bedrijfskundig Action Lab is onderdeel van de Hanzehogeschool en staat daardoor voor het leveren van kwalitatief hoog advies op alle uiteenlopende bedrijfskundige vraagstukken waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staatBinnen het Action Lab is het van belang om ervoor te zorgen dat niet alleen advies gegeven wordt, maar dat opdrachtgevers ook geholpen worden met het implementeren van de opgestelde plannen. Het doel is natuurlijk dat de organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd, uiteindelijk gebaat is bij het advies. Het is voor Bedrijfskunde studenten van belang om het grote geheel in de gaten te houden bij het geven van advies. Dit betekent in het geval van organisatie binnen de branche Grootzakelijk & Zorg, dat er ook goed gekeken moet worden naar de context waarin organisaties zich in bevinden en wat de voor hen relevante veranderingen zijn in de huidige maatschappij. Het is voor Business Innovation Groningen van belang dat er duurzame relaties worden gebouwd met de partners om deze organisaties blijvend te kunnen ondersteunen met het oplossen van vraagstukken. Een ander voordeel dat bedrijfskundig adviseurs van Business Innovation Groningen meebrengen, is dat ze naast het doen van onderzoek en opstellen van een bedrijfsadvies, ook bereid zijn om mee te werken aan de uitvoering van het gegeven bedrijfsadvies. Door middel van uitvoering hoeft het gegeven bedrijfsadvies niet meer te worden geïnterpreteerd maar kan er direct naar de uitvoering gekeken worden, waardoor het proces veel sneller zal verlopen.   

Voor verschillende organisaties worden er op dit moment opdrachten uitgevoerd. Hiervan is er geen één hetzelfde. Hierdoor laat het Bedrijfskundig Action Lab zien dat haar studenten breed inzetbaar zijn en op alle bedrijfskundige vlakken kennis hebben. Op onze blog sectie kan u uitwerkingen vinden van de afgeronde en lopende opdracht zodat u een beeld kan vormen over de omvang en complexiteit van de vraagstukken die onze bedrijfskundig adviseurs u kunnen bieden. 

Sluit Menu