Burgerinitiatief & MKB haalbaarheid

Het Bedrijfskundig Action Lab is een consultancy-organisatie genaamd ‘Business Innovation Groningen’. Business Innovation Groningen voert opdrachten uit voor externe organisaties en vindt hierbij belangrijk dat haar medewerkers (de studenten) zichzelf blijven ontwikkelen, kennis opdoen en dit delen met de opdrachtgevers. Binnen deze COL zijn vier groepen studenten bezig met verschillende opdrachten. Deze vraagstukken hebben betrekking op Burgerinitiatief of MKB Haalbaarheid. Het primaire proces bestaat uit het omzetten van een managementvraagstuk (lead) naar een concrete opdracht, deze opdracht vervolgens naar wens van de opdrachtgever uit te voeren en hierover te rapporteren. Hierbij is het van belang om ervoor te zorgen dat er niet alleen advies gegeven wordt maar dat er bij deze vraagstukken ook geholpen wordt met het implementeren van deze adviezen om de vraagstukken samen te kunnen oplossen.

Bij Business Innovation Groningen is het belangrijk dat er duurzame relaties worden opgebouwd met de opdrachtgevers, zodat Business Innovation Groningen deze opdrachtgevers kan blijven ondersteunen met het oplossen van vraagstukken. Om dit te kunnen bereiken focussen de medewerkers van Business Innovation Groningen zich op de volgende competenties: samenwerken, resultaatgerichtheid, ondernemerschap en reflectie. Het draait niet om alleen om het individu, maar iedereen waar je mee samenwerkt moet gemotiveerd zijn om de gestelde doelen te behalen. Ook is er een doel waarnaartoe gewerkt kan worden. Dit doel moet realistisch en uitdagend zijn. Het tonen van ondernemerschap binnen een organisatie houdt in dat iemand zich ondernemend gedraagt. Dit is erg belangrijk voor het doen van onderzoek. Tot slot is reflecterend vermogen onmisbaar voor iedere professional.

Deze COL heeft op dit moment vier partners waarvoor opdrachten en vraagstukken worden opgelost.

Sluit Menu